მისია & ხედვა

კომპანია სითი სთარი წარმოადგენს ლიდერ დეველოპერულ კომპანიას, რომელიც უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო საქმიანობით საქართველოს მოსახლეობას უზრუნველყოფს თანამედროვე და კომფორტული საცხოვრებელი კომპლექსებით.

კომპანია სითი სთარის საქმიანობა ეფუძნება თითოეული მომხმარებლის ინტერესს, ნდობას, ხარისხსა და სტაბილურობას. მისიის ეფექტური განხორციელებისათვის კომპანია სითი სთარი ეფუძნება შემდეგ ფასეულობებს:

ხარისხი

ჩვენი საქმიანობის ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს მშენებლობის ხარისხი.

მომხმარებელი

ჩვენ ვითვალისწინებთ თითოეული მომხმარებლის მოთხოვნასა და ინტერესს.

ნდობა

ჩვენ ვამართლებთ თითოეული მომხმარებლის მიერ ჩვენდამი გამოხატულ ნდობას.

სტაბილურობა

ჩვენ ვახორციელებთ სამშენებლო საქმიანობას დათქმულ დროსა და ვადებში.

სოციალური პასუხისმგებლობა

ჩვენი საქმიანობით წვლილი შეგვაქვს როგორც ადგილობრივი გარემოს, ასევე ქალაქისა და ქვეყნის განვითარებაში.